Recent Posts

Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na potkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. Uczestnikami spotkania są przedstawiciele organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem sektorowej rady ds. kompetencji: organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i […]

Badanie zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia

Badanie zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna,  zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, do którego link znajduje się poniżej. Ma ono na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, […]

Seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”

Seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”, które odbędzie się 25 września 2018 r. w sali VIP Centrum Konferencyjnego Ogrodowa 58 w Warszawie.

PROGRAM

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

9.00 – 9.15

Otwarcie seminarium

Dyrektor Jakub Berezowski, Ministerstwo Zdrowia

Elżbieta Lechowicz, IBE

9.15 – 10.15

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Katarzyna Trawińska-Konadror, IBE

10.15 – 10.35

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Zdrowie i Opieka Społeczna

dr Małgorzata Gałązka- Sobotka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji

10.35 – 11.35

Panel ekspercki “E-health i zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w sektorze zdrowia – wyzwania dla rynku pracy”

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Moderator)

Prof. Wojciech Glinkowski, Prof. Iwona Kowalska- Bobko, dr Monika Rozkrut, Andrzej Osuch

11.35 – 11.55

Przerwa kawowa

11.55 – 12.20

Rola specjalistów i ekspertów sektora zdrowie w ZSK

dr Gabriela Ziewiec-Skokowska, IBE

12.20 – 13.00

Zapewnianie jakości kwalifikacji – dlaczego warto zostać instytucją certyfikującą lub podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości?

Magdalena Smak, IBE

13.00 – 14.30

Dyskusja “Rozwój kwalifikacji rynkowych w sektorze zdrowie”

14.30 – 15.30

Obiad

 

KONTAKT:

Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | zsk@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl
NIP 525-000-86-95 | Regon 000178235 | KRS 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Konferencja naukowa „Kierunki  i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”

Konferencja naukowa „Kierunki i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”

W dniu 14 czerwca br. w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” odbyła się w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunki  i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”, której tematem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie „Razem czy osobno? […]

Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych

Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna: Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W środę 23 maja 2018 r. w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”, które otworzył Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski oraz Przewodniczący Prezydium Rady – prof. Julian Auleytner. Było to kolejne spotkanie Rady.

Pierwszą sesję w ramach zebrania, dotyczącą pomocy społecznej, poprowadził prof. Mirosław Grewiński, a z prezentacją map kompetencyjnych w obszarze pomocy społecznej wystąpiła wspólnie ze swoim zespołem prof. Izabela Krasiejko. Następnie prof. Jerzy Krzyszkowski i dr Joanna Lizut opowiedzieli o kompetencjach zarządczych w systemie opieki społecznej, zaś dr Iwona Barszcz i dr Kamila Pawłowska przedstawiły wnioski z realizacji projektu dotyczącego preorientacji zawodowej młodzieży do zawodów społecznych.

Drugą sesję, której tematem przewodnim było zdrowie, poprowadziła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Podczas tej części spotkania dr hab. Iwona Kowalska-Bobko opowiedziała o krzyżujących się kompetencjach w zawodach medycznych i okołomedycznych, prof. Grzegorz Wallner przedstawił nowy model kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, a lek. med. Katarzyna Juszczyńska – profil kompetencji koordynatora opieki zdrowotnej.

Kolejnym punktem posiedzenia był panel dyskusyjny pt. „Opieka długoterminowa – wyzwania kompetencyjne i integracji systemów zdrowia i pomocy społecznej”, moderowany przez prof. Mirosława Grewińskiego i dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę. W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Błędowski, prof. Barbara Szatur-Jaworska, prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka, dr Elżbieta Szwałkiewicz, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Katarzyna Bieniek, lek. med. Artur Prusaczyk i dr Marek Woch.
Posiedzenie podsumował i zakończył prof. Julian Auleytner, Przewodniczący Prezydium Rady.

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Uczelni Łazarskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka. Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku.

Relacja z II Spotkania Rady Sektorowej

Relacja z II Spotkania Rady Sektorowej

  Rozkrut – Kompetencje – zdrowie Protokół – 29.11.17 Zaktualizowany regulamin Maruszyński – Innowacje w chirurgii Krzyszkowski – Kompetencje – ps Karkowska – zawody medyczne Kamiński – oferta PARP Górski – badania – zdrowie Górnik – Informatyzacja sektora Chmielewska – MZ rozwój kadr medycznych

Regulamin

Regulamin

13.03.2017 r.

 

Regulamin działania Rady ds. Kompetencji – Opieka zdrowotna i Pomoc społeczna.

 

Do pobrania Regulamin działania Rady ds. Kompetencji – Opieka zdrowotna i Pomoc społeczna.

 

>pobierz<

spotkanie organizacyjne I

spotkanie organizacyjne I

03.03.2017 r.   Spotkanie organizacyjne zespołu realizującego projekt.   3 marca 2017 roku odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu realizującego projekt – przedstawiciele Pracodawców RP, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka i Uczelni Łazarskiego. Na spotkaniu przyjęto ostateczną wersję Regulaminu Rady oraz skład Rady. Obydwa dokumenty […]