Recent Posts

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – Broszura

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – Broszura

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – Broszura https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-branza-opieki-zdrowotnej-i-pomocy-spolecznej

Wersja drukowana raportu BBKL – opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wersja drukowana raportu BBKL – opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wyniki I edycji badań BBKL dla branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna. https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-branza-opieka-zdrowotna-i-pomoc-spoleczna-raport-z-i-edycji-badan

SEMINARIUM 

SEMINARIUM 

7 grudnia 2022 r. (Środa)

SEMINARIUM 

„Kompetencje profesji społecznych w kontekście rozwoju usług społecznych”.

Realizowane w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, nr UDA- POWR.02.12.00-00007/16.

Ogłoszenie o pracy. Kierownik merytoryczny

Ogłoszenie o pracy. Kierownik merytoryczny

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni niepublicznych, w związku z realizacją projektu pn. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Kierownik Merytoryczny ds. Ewaluacji Map Kompetencji i Programów Kształcenia dla Wybranych Zawodów Medycznych i […]

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

Publikacja podsumowującą projekt badawczy zaprezentowana podczas konferencji ESN w Hamburgu na początku czerwca. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (kwiecień 2022)

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (kwiecień 2022)

Dokument jest dostępny tutaj.

Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II.  Dzięki wynikom badań – identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji. Poniżej link do Raportu z […]

Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

Porozumienie Zielonogórskie” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia przeprowadziła badanie w ramach projektu unijnego pn. „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”. Celem realizacji projektu było zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej w sferze podmiotów Podstawowej […]

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (styczeń 2022)

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (styczeń 2022)

Dokument jest dostępny tutaj.

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Posiedzenie odbyło się w trybie online. Na Posiedzeniu  Sektorowej Rady zaprezentowano wyniki I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w obszarze Opieki Zdrowotnej oraz Pomocy Społecznej oraz […]