Recent Posts

Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II.  Dzięki wynikom badań – identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji. Poniżej link do Raportu z […]

Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

Porozumienie Zielonogórskie” Federacja Związków Pracodawców Ochrony
Zdrowia przeprowadziła badanie w ramach projektu unijnego pn.
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki
zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”.

Celem realizacji projektu było zwiększenie wiedzy o potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej w sferze podmiotów
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej POZ)

Zapotrzebowanie rynku pracy placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego

STANOWISKA 09.05.2022

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Posiedzenie odbyło się w trybie online. Na Posiedzeniu  Sektorowej Rady zaprezentowano wyniki I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w obszarze Opieki Zdrowotnej oraz Pomocy Społecznej oraz […]

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (grudzień 2021)

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (grudzień 2021)

Dokument jest dostępny tutaj.

IV edycja konkursu „PRACODAWCA JUTRA”

IV edycja konkursu „PRACODAWCA JUTRA”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Pracodawca Jutra”, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, realizujących modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r. Formularz zgłoszeniowy Więcej informacji na stronie parp.gov.pl Konkurs odbywa […]

Aktualizacja działań Rady Sektorowej ds. Kompetencji

Aktualizacja działań Rady Sektorowej ds. Kompetencji

W ramach Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna będą wykonywane m.in. następujące działania:

  • kontunuowanie monitoringu legislacji prawa na lata 2021-2023
  • seminaria eksperckie na lata 2021-2023
  • opracowanie podstaw programowych i map kompetencji dla nowych zawodów na lata 2021-2023