Recent Posts

Ogłoszenie o pracy. Kierownik merytoryczny

Ogłoszenie o pracy. Kierownik merytoryczny

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni niepublicznych, w związku z realizacją projektu pn. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko: Kierownik Merytoryczny ds. Ewaluacji Map Kompetencji i Programów Kształcenia dla Wybranych Zawodów Medycznych i […]

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

Publikacja podsumowującą projekt badawczy zaprezentowana podczas konferencji ESN w Hamburgu na początku czerwca. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (kwiecień 2022)

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (kwiecień 2022)

Dokument jest dostępny tutaj.

Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II.  Dzięki wynikom badań – identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji. Poniżej link do Raportu z […]

Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

Porozumienie Zielonogórskie” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia przeprowadziła badanie w ramach projektu unijnego pn. „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”. Celem realizacji projektu było zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej w sferze podmiotów Podstawowej […]

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (styczeń 2022)

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (styczeń 2022)

Dokument jest dostępny tutaj.

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Posiedzenie odbyło się w trybie online. Na Posiedzeniu  Sektorowej Rady zaprezentowano wyniki I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w obszarze Opieki Zdrowotnej oraz Pomocy Społecznej oraz […]

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (listopad 2021)

Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (listopad 2021)

Dokument jest dostępny tutaj.

IV edycja konkursu „PRACODAWCA JUTRA”

IV edycja konkursu „PRACODAWCA JUTRA”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Pracodawca Jutra”, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, realizujących modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r. Formularz zgłoszeniowy Więcej informacji na stronie parp.gov.pl Konkurs odbywa […]