Raport „Przedstawiciel POZ, opiekun osób starszych”

Profil kluczowych kompetencji dla wybranych zawodów / stanowisk w sektorze opieki zdrowotnej – właściciele bądź osoby wskazane przez właściciel i POZ

Dokument jest dostępny tutaj