Raport z badania w zakresie deficytów kadr zarządzających. Raport B.

Raport z badania ankietowego w zakresie deficytów kompetencyjnych kadr zarządzających w warunkach kryzysowych. RAPORT B

Dokument jest dostępny tutaj