Raport z ewaluacji programów kształcenia dla kierunku „Pielęgniarstwo”

Raport z ewaluacji programów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w kontekście potrzeb rozwoju koordynowanej opieki POZ

Dokument jest dostępny tutaj