Prospekt upowszechniający

Prospekt upowszechniający badania dotyczące kluczowych kompetencji w zarządzaniu kryzysowym w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Dokument jest dostępny tutaj