Raport z ewaluacji programów kształcenia na kierunku „Położnictwo”

Raport z ewaluacji programów kształcenia na kierunku położnictwo w kontekście potrzeb rozwoju koordynowanej opieki POZ

Dokument jest dostępny tutaj