Kontakt

Kontakt:

Lider Projektu:

Przedstawiciel Pracodawców RP w projekcie Sektorowe Rady ds. Kompetencji
– Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Olga Scott

Pracodawcy RP

ul. Berneńska 8, 03-976 Warszawa

tel. +48 502 207 510

e-mail: rada@pracodawcyrp.pl,

o.scott@pracodawcyrp.pl

 

 

Partnerzy Projektu:

Animator – Opieka zdrowotna

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

tel. +48 22 54 35 351

e-mail: m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

 

 

Animator – Pomoc społeczna

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński

Prorektor

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

Pandy 13, 02-202 Warszawa

tel. 22 823 66 23 w. 103

e-mail: sekretariatprorektora@wspkorczak.eu