Relacja z II Spotkania Rady Sektorowej

 

Rozkrut – Kompetencje – zdrowie

Protokół – 29.11.17

Zaktualizowany regulamin

Maruszyński – Innowacje w chirurgii

Krzyszkowski – Kompetencje – ps

Karkowska – zawody medyczne

Kamiński – oferta PARP

Górski – badania – zdrowie

Górnik – Informatyzacja sektora

Chmielewska – MZ rozwój kadr medycznych