Kategoria: Aktualności

 • SEMINARIUM 

  SEMINARIUM 

  7 grudnia 2022 r. (Środa) SEMINARIUM  „Kompetencje profesji społecznych w kontekście rozwoju usług społecznych”. Realizowane w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, nr UDA- POWR.02.12.00-00007/16.

 • KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

  KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

  Publikacja podsumowującą projekt badawczy zaprezentowana podczas konferencji ESN w Hamburgu na początku czerwca. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PO PANDEMII

 • Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (kwiecień 2022)

  Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (kwiecień 2022)

  Dokument jest dostępny tutaj.

 • Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

  Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II.  Dzięki wynikom badań – identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji. Poniżej link do Raportu z badań z I edycji oraz Broszura z wynikami w formie […]

 • Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

  Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

  Porozumienie Zielonogórskie” Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia przeprowadziła badanie w ramach projektu unijnego pn. „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”. Celem realizacji projektu było zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej w sferze podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej POZ) Zapotrzebowanie rynku pracy placówek medycznych na […]

 • Konferencja prezentująca wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego

  Konferencja prezentująca wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego

  W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy na ogólnopolską konferencję prezentującą wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Spotkanie odbędzie się 17 września o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) w Centrum Nauki Kopernik. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są zmiany na rynku pracy z perspektywy kompetencji i dostępu do nich, a także […]

 • Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

  Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

  Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia b.r. Globalizacja, zmiany demograficzne oraz dezaktualizacja wiedzy to […]

 • Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

  Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

  W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na potkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. Uczestnikami spotkania są przedstawiciele organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem sektorowej rady ds. kompetencji: organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej czy administracji publicznej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. kryteria […]

 • Badanie zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia

  Badanie zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia

  W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna,  zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, do którego link znajduje się poniżej. Ma ono na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, położnych a także do osób które zarządzają podmiotami leczniczymi. Zwracamy […]