Badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje badania sektorowe w projektach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL i BBKL II.  Dzięki wynikom badań – identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji.

Poniżej link do Raportu z badań z I edycji oraz Broszura z wynikami w formie infograficznej w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 

Broszura Bilans Kapitału Ludzkiego – opieka zdrowotna i pomoc-społeczna_220511

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – opieka zdrowotna i pomoc społeczna_12.05.2022