Stanowiska/rekomendacje wypracowane w ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”

Porozumienie Zielonogórskie” Federacja Związków Pracodawców Ochrony
Zdrowia przeprowadziła badanie w ramach projektu unijnego pn.
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki
zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”.

Celem realizacji projektu było zwiększenie wiedzy o potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej w sferze podmiotów
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej POZ)

Zapotrzebowanie rynku pracy placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego

STANOWISKA 09.05.2022