Rekomendacje Sektorowej Rady ds. Kompetencji w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w ramach działania PO WER 2.21

Sektorowa Rada ds. Kompetencji, na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania pandemii COVID-19 na sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, rekomenduje udzielanie w ramach Działania 2.21 PO WER wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację następujących kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji (tabele od 1 do 15 dotyczą sektora opieki zdrowotnej, kolejne tabele – odpowiednio sektora pomocy społecznej)

Rekomendacje są dostępne tutaj.

Szacowany koszt wdrożenia rekomendacji znajdą Państwo tutaj.