Analiza systemowych uwarunkowań kształtowania kompetencji Asystenta osoby z zaburzeniami psychicznymi. Część A.

Analiza systemowych uwarunkowań kształtowania kompetencji Asystenta osoby z zaburzeniami psychicznymi – wybrane doświadczenia międzynarodowe.

Dokument jest dostępny tutaj