Analiza prawna. Terapeuta zajęciowy. 22. VI. 2023

Analiza regulacji prawnych dotyczących uzyskiwania i wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego na tle innych zawodów pokrewnych w otwartej opiece zdrowotnej.

Raport jest dostępny tutaj