Analiza prawna. Opiekun osoby niesamodzielnej. 25. IX. 2023

Analiza regulacji prawnych dotyczących zasad organizacji i wykonywania opieki nad osobami niesamodzielnymi w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wytyczne dla uregulowania funkcji opiekuna osoby niesamodzielnej w systemie edukacji i otwartej opieki zdrowotnej.

Raport jest dostępny tutaj