Analiza prawna. Edukator zdrowotny. 25. IX. 2023

Analiza regulacji prawnych dotyczących zasad organizacji i wykonywania edukacji zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wytyczne dla uregulowania funkcji edukatora zdrowotnego w systemie edukacji i otwartej opieki zdrowotnej.

Raport jest dostępny tutaj