Analiza prawna dot. zawodu asystenta os. z zaburzeniami psychicznymi. Cześć B.

Analiza prawna dotycząca zawodu asystenta osoby z zaburzeniami psychicznymi – jako nowego zawodu w otwartej opiece zdrowotnej w Polsce

Dokument jest dostępny tutaj