Wersja drukowana raportu BBKL – opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wyniki I edycji badań BBKL dla branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-branza-opieka-zdrowotna-i-pomoc-spoleczna-raport-z-i-edycji-badan