Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – Broszura

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – Broszura

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/branzowy-bilans-kapitalu-ludzkiego-branza-opieki-zdrowotnej-i-pomocy-spolecznej