Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (styczeń 2022)

Dokument jest dostępny tutaj.