Monitorowanie procesu legislacji, wszystkie akty w stadium projektów (grudzień 2021)

Dokument jest dostępny tutaj.