Aktualizacja działań Rady Sektorowej ds. Kompetencji

W ramach Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna będą wykonywane m.in. następujące działania:

  • kontunuowanie monitoringu legislacji prawa na lata 2021-2023
  • seminaria eksperckie na lata 2021-2023
  • opracowanie podstaw programowych i map kompetencji dla nowych zawodów na lata 2021-2023