Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W dniu 24 listopada 2020 r. odbyło się Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Posiedzenie odbyło się w trybie online.

Poniżej przebieg posiedzenia Sektorowej Rady:

1. Powitanie uczestników – Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Mądrala.

2. Wybór Prezydium.

3. Opiniowanie zmian w Regulaminie

4. SESJA POMOC SPOŁECZNA, moderacja – prof. Mirosław Grewiński

– Proponowane zmiany w kształceniu pracowników socjalnych w noweli Ustawy o pomocy społecznej.
– Jakie kompetencje w służbach społecznych są niezbędne w kontekście pandemii koronawirusa.
– Ustawa o CUS a wyzwanie kompetencyjne.
– Deinstytucjonalizacja i zapotrzebowanie na nowe kompetencje.

5. SESJA ZDROWIE, moderacja – dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

– Rozwiązania systemowe w obszarze zarządzania kadrami w czasie pandemii COVID-19 – perspektywa europejska – prof. dr. hab. Iwona Kowalska-Bobko, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.
– Wyniki badania dotyczącego współzależności kompetencji personelu medycznego i efektywności opieki nad pacjentem POZ – dr Magdalena Bogdan, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
-Deficyty kompetencyjne kadr medycznych, okołomedycznych i zarządczych w czasie pandemii COVID-19.

Dyskusja w tym uchwały Rady Sektorowej

Sprawy różne