Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W środę 23 maja 2018 r. w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”, które otworzył Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski oraz Przewodniczący Prezydium Rady – prof. Julian Auleytner. Było to kolejne spotkanie Rady.

Pierwszą sesję w ramach zebrania, dotyczącą pomocy społecznej, poprowadził prof. Mirosław Grewiński, a z prezentacją map kompetencyjnych w obszarze pomocy społecznej wystąpiła wspólnie ze swoim zespołem prof. Izabela Krasiejko. Następnie prof. Jerzy Krzyszkowski i dr Joanna Lizut opowiedzieli o kompetencjach zarządczych w systemie opieki społecznej, zaś dr Iwona Barszcz i dr Kamila Pawłowska przedstawiły wnioski z realizacji projektu dotyczącego preorientacji zawodowej młodzieży do zawodów społecznych.

Drugą sesję, której tematem przewodnim było zdrowie, poprowadziła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Podczas tej części spotkania dr hab. Iwona Kowalska-Bobko opowiedziała o krzyżujących się kompetencjach w zawodach medycznych i okołomedycznych, prof. Grzegorz Wallner przedstawił nowy model kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, a lek. med. Katarzyna Juszczyńska – profil kompetencji koordynatora opieki zdrowotnej.

Kolejnym punktem posiedzenia był panel dyskusyjny pt. „Opieka długoterminowa – wyzwania kompetencyjne i integracji systemów zdrowia i pomocy społecznej”, moderowany przez prof. Mirosława Grewińskiego i dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę. W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Błędowski, prof. Barbara Szatur-Jaworska, prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka, dr Elżbieta Szwałkiewicz, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Katarzyna Bieniek, lek. med. Artur Prusaczyk i dr Marek Woch.
Posiedzenie podsumował i zakończył prof. Julian Auleytner, Przewodniczący Prezydium Rady.

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Uczelni Łazarskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka. Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku.