spotkanie organizacyjne I

03.03.2017 r.

 

Spotkanie organizacyjne zespołu realizującego projekt.

 

3 marca 2017 roku odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu realizującego projekt – przedstawiciele Pracodawców RP, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka i Uczelni Łazarskiego. Na spotkaniu przyjęto ostateczną wersję Regulaminu Rady oraz skład Rady. Obydwa dokumenty zostaną niezwłocznie przesłane do akceptacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.