Inauguracja

20.12.2016 r.

 

Pracodawcy RP w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zainaugurowali projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”.

 

Inauguracyjne spotkanie odbyło się 20 grudnia 2016 r. w siedzibie Pracodawców RP. Gośćmi posiedzenia byli: Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; prof. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP.